Skip to main content
Skip table of contents

IMKL 2.3

Datamodel

Het datamodel IMKL2.3 beschrijft de objecten en attributen die in het IMKL gebruikt worden: InformatieVlaanderen-IMKL2-3-DataModel_v1.0.pdf (3.04 MB).

Schema

Xml: Dit is het XML-schema waarin het IMKL aangeleverd moet worden: IMKL 2.3 .

UML: Dit is een UML-diagram van het IMKL-model en de relatie met INSPIRE US: IMKL23.pdf (802.3 KB).

Extra validatieregels

In dit document worden de validatieregels voor objecten, attributen en hun onderlinge relaties beschreven. Deze regels verstrengen of verfijnen de validatie van het XML-schema: object-properties-ExtraRegels_2.3_v1.01.pdf (457.16 KB).

Digitale ondertekening

Een KLB die dit wenst, kan zijn IMKL-antwoorden digitaal ondertekenen. Athumi ondertekent zelf alle validatierapporten van IMKL-antwoorden.

Voorbeeldpakketten

Per thema zijn er een aantal voorbeeldpakketten gemaakt, op basis van deze bestanden kan een KLB zelf aan de slag voor het aanmaken van IMKL-data. 

Validatie

IMKL-validatie: Beschrijving van de verschillende validatiestappen van het IMKL nadat het werd opgeladen. In het totaal worden er zeven validatiestappen doorlopen. Indien één stap niet succesvol is, wordt de volgende stap niet uitgevoerd.

IMKL-testpagina:  Met deze tool kan een gebruiker IMKL-pakketten opladen en laten valideren. Bij het opladen doorloopt het pakket de IMKL-validatie. Bij een ongeldig IMKL-pakket krijgt u de fouten en waarschuwingen te zien. Is het IMKL-pakket geldig, dan kunt u het in de viewer bekijken overeenkomstig het PMKL, met het GRB als achtergrondkaart. Testpakketten staan los van een planaanvraag: er wordt niet nagekeken of de IMKL-data (deels) binnen een planaanvraagzone valt. De pakketten die u hier oplaadt, worden niet bijgehouden door KLIP.

Voorstelling IMKL-data in de viewer

De IMKL-gegevens die de kabel- en leidingbeheerders leverden, worden door KLIP weergegeven in een viewer. De gebruikte legende wordt beschreven in het PMKL, het Presentatiemodel Kabels en Leidingen.

InformatieVlaanderen-PMKL2.2_v1.0.pdf (1.9 MB).

Onderstaand document beschrijft de visualisatie in de viewer van de in het IMKL 2.3 aanwezige objecten en attributen in de viewer. De in de viewer gebruikte iconen zijn ook ter beschikking in het svg-formaat:

IconenPMKL22.zip (136.91 KB)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.